BROEDERKERK

De (Herv.) Broederkerk is een langgerekte tweebeukige hallenkerk met vijfzijdig gesloten koren en daartussen een achtzijdig traptorentje. De minderbroeders waren in 1300 reeds in de stad gevestigd. Vanaf het tweede kwart van de 14de eeuw bouwde men aan het schip, In 1385 werd nog steeds aan de kerk gewerkt. Van de koorpartij, die wellicht in het begin van de 15de eeuw werd voltooid, resteert nog muurwerk tussen de beide huidige koorbeuken. Na een brand in 1472 werd de kerk hersteld en kwam een nieuw tweebeukig koor met traptorentje tot stand. De kapconstructies van schip en koor dateren van de herbouw. Na de overdracht van de kerk aan de protestanten in 1581 kwam er een scheidingsmuur tussen schip en koor en bij een verbouwing in 1820 werd een travee westelijker een tweede dwarsmuur opgetrokken, de orgelbalustrade dateert uit 1821-’22, evenals de toen door A. van Gruisen naar ontwerp van B. Feijnebuik gebouwde orgelkast, die J. Proper later nog heeft vergroot. De orgelbeelden zijn vervaardigd door G. Spijker (1882). In de kerkvloer zitten diverse grafzerken, waaronder een priesterzerk uit 1540 en een zerk uit 1630 met twee wapens. De zogeheten Lemkerzaal (verdieping noordkoor) was oorspronkelijk vermoedelijk de librije van het klooster. De aangrenzende gebouwen langs Nieuwe Markt en Burgwal zijn in de plaats gekomen van de noord- en de westvleugel van het klooster.

 

GALERIE FOTOKAMPEN