BUITENKERK.

O.L. Vrouwe- of Buitenkerk, Oorspronkelijk heeft hier een kleine houten kapel gestaan, gewijd aan de twaalf apostelen Later werd de kapel vervangen door een stenen kruiskerk In liet midden van de 15e eeuw werd de toren ver­hoogd, waardoor liet meer dan 150 jaar liet hoog­ste bouwwerk van de stad was In de kerk staat een prachtig orgel, welke onderdelen bevat uit de 15e eeuw.