BURGWAL VLOEDDIJK

Tot de vijftiende eeuw vormde de Burgel de stadsgrens van Kampen. In het westen werden huizen gebouwd op de vóór de Burgel gelegen Vloeddijk. Om de bevolkingsaanwas op te vangen werd in 1462 besloten het gebied tussen Vloeddijk en een daarachterliggende wetering binnen de stad te trekken en te ommuren De overbodig geworden muur langs de Burgel werd afgebroken. Deze klus was tegen het einde van de 15de eeuw geklaard. Daarmee kreeg de stad in grote lijnen de begrenzing die ze tot in de 20ste eeuw zou behouden. Langs de Burgel zijn vele architectonische gebouwen en bezienswaardigheden te bewonderen, waaronder de Broederkerk en de Stadsgehoorzaal Kampen, de Oorgatsbrug  is een oorspronkelijk 18de-eeuwse brug met een bol wegdek over twee korfboogvormige doorgangen met natuurstenen omlijsting. Bij de brug ligt het ‘Oorgat’, een oorspronkelijk in 1715 aangelegde, maar geheel vernieuwde sluis, het voormalige Pesthuis (Vloeddijk 1) uit 1538 en in 1793 verbouwd tot stadsziekenhuis en zodanig tot 1916 gebruikt, het voorm. Burgerweeshuis (Vloeddijk 38) uit 1889-’91 in neorenaissance-stijl het staat op het terrein van het gesloopte middeleeuwse Bregittenklooster, dat na de reformatie tot weeshuis werd verbouwd. daaraan herinnert nog de naastgelegen weeshuispoort (Vloeddijk 39), vervaardigd in 1627 door Coenraet Crijnsen.

 

GALERIE FOTOKAMPEN