CELLEBROEDERSPOORT.

De Cellebroederspoort, gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw, heeft ooit dichter bij de oude stadskern gestaan. In 1465 werd de stadspoort verplaatst voor stadsuitbreiding, vanwege de toenemende welvaart ten tijde van liet Hanzeverbond.