EBBINGESTRAAT

Toen in de tweede helft van de 15e-eeuw de stad naar het westen werd uitgelegd, ontstond aan de binnenzijde van die nieuwe stadsmuur een weg die men aanvankelijk de Nieuwe Broekmurenweg/steeg noemde, omdat de stadsmuren aan de westzijde aan het weidegebied Broeken grensden. Veel bebouwing was er toen nog niet er waren voornamelijk boomgaarden, tuinderijen en touwbanen. Langs een groot gedeelte van deze weg liep een open riool de Spuisloot. De eerste bebouwing vond voornamelijk plaats tussen 1850 en 1900 en de Spuisloot werd gedempt. In het jaar 1896 toen de Kamper raad een nieuwe straatnaam zocht en door de lengte van de straat uitkwam op Noorder- en Zuiderbinnensingel, overleed onverwachts burgemeester mr. L.W. Ebbinge. Uiteindelijk besloot men de lange straat vanaf de H.B.S. de 1e, 2e en 3e Ebbingestraat te noemen. Voorbij het voormalige Stadziekenhuis aan het Engelenbergplantsoen begint de 1e Ebbingestraat ter hoogte van de voormalige joodse begraafplaats en loopt tot de Cellebroederspoort waar de 2e Ebbingestraat begint. De 3e Ebbingestraat begint bij de Broederpoort en loopt door tot de Oranjesingel.

GALERIE FOTOKAMPEN