IJSSELKOGGE

Een 15de- eeuwse koggeschip dat in februari 2016 gelicht is uit de IJssel bij Kampen, na de indrukwekkende en succesvolle lichting, is de IJsselkogge via het water getransporteerd naar Lelystad waar het wordt onderzocht en geconserveerd, wat naar verwachting drie jaar in beslag zal nemen, het wrak kan een symbool worden van onze rijke maritieme geschiedenis en verwacht word dat veel mensen, jong en oud, zich zullen verwonderen en gaan genieten van het fascinerende verhaal van dit schip uit de Hanzetijd, als het na conservering in een Kamper museum te bewonderen zal zijn. De kogge lijkt in de middeleeuwen met opzet te zijn afgezonken tezamen met een aak en een punter-achtig schip, dat deze wrakken uit dezelfde periode, als haast een rechte lijn haaks op de stroomrichting in de IJssel lagen, maakt het waarschijnlijk dat de wrakken iets te maken hebben gehad met afsluitingswerkzaamheden of het beïnvloeden van de rivier. Uit de archieven blijkt bijvoorbeeld dat rond het jaar 1437 wordt aangedrongen op het leggen van landhoofden of kribben in de IJssel en dat na 1473 wordt getracht om met diverse werkzaamheden de hoofdstroom van de IJssel uit te schuren.
Kaartmateriaal uit latere perioden lijken een watermanagement scenario te ondersteunen. Helaas is er geen kaartmateriaal van de IJsseldelta uit de 15e eeuw gevonden.

 

GALERIE FOTOKAMPEN