IJSSELMUIDEN

De eerste melding van IJsselmuiden vindt men in een oorkonde uit 1133 IJsselmuiden is ontstaan op een rivierduin, waarover nu de Dorpsweg loopt, de Dorpskerk is een eenbeukige kerk met romano-gotische toren, driezijdig gesloten gotisch koor en daartussen een neogotisch dwarsschip. De rijzige, geheel in tufsteen uitgevoerde romaanse toren heeft drie geledingen en een ingesnoerde spits. Het onderste deel stamt uit omstreeks 1200. Het in tufsteen opgetrokken westelijke deel van het schip zou uit omstreeks 1200 kunnen dateren. Het koor, uitgevoerd in baksteen met een tufstenen bekleding, stamt uit de 15de eeuw en heeft inwendig gemetselde kruisribgewelven. In 1848-’49 is de kerk aan de noordzijde vergroot. Bij de ingrijpende uitbreiding in 1911-’12 heeft rijksarchitect A. Mulder gepoogd de oude kerk zoveel mogelijk te behouden en te herstellen, de gemeente IJsselmuiden werd op 1 januari 1937 uitgebreid met de voormalige gemeenten Grafhorst, Kamperveen, Wilsum en Zalk en Veecaten. In 1967 werd ook een deel van de voormalige gemeente Zwollerkerspel bij IJsselmuiden gevoegd, het gebied tussen de Plas en de Dorpsweg is na 1944 bebouwd, hier lag ook de Zandberg, een oefenterrein voor de Kamper militairen, in 1960 werd dit terrein van Kampen gekocht en bebouwd, Op 1 januari 2001 is de voormalige gemeente IJsselmuiden gevoegd bij de gemeente Kampen.

GALERIE FOTOKAMPEN