KOGGEWERF – KAMPER KOGGE.

Op de Koggewerf ligt een reconstructie van een Kogge afgemeerd de Kamper Kogge Een robuust eikenhouten schip, dat de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa vormde Een Kogge kon grote ladingen over zee vervoeren Verder staat op de werf een reconstructie van een middeleeuws huisje uit Brunnepe en er liggen 3 originele IJsselmeerbotters De Kamper Kogge is niet altijd te bezichtigen, omdat het schip regelmatig vaart.