LINNENWEVERSGILDEPOORTJE.

Tot 1596 waren in het Linnenweversgildehuis de stallen, de keuken en de slachterij van het St Annaklooster gevestigd, De zogenaamde Zwarte Cellezusters waren ziekenverzorgsters.Het poortje is her neergezet toen het in 1665 een Linnenweversgildehuis werd.