MARGARETHA

Het Sint Geertruids-Gasthuis, ook Boven-Gasthuis genoemd, was gelegen tussen Burgwal en Boven Nieuwstraat. Het eeuwenoude complex werd in 1895 voor de helft vervangen door nieuwbouw, waarvan de jeugdige koningin Wilhelmina de gedenksteen legde. De binnenplaats behield ruim een halve eeuw nog een schilderachtig aanzien door een aantal kleine proveniershuisjes tot zij rond 1970 ten offer vielen aan de moderne tijd: de bouw van een modern verpleeghuis Myosotis. In 2011 is begonnen het uit 1970 stammende Myosotis het karakteristieke uit de jaren-50 stammende ‘Huize Margretha’ te vervangen door nieuwbouw, dit is in twee fasen gerealiseerd, tussentijds zijn er archeologische opgravingen geweest, waarbij niet alleen de fundamenten van het Sint Geertruids-Gasthuis zichtbaar werden maar ook daaronder restanten van houten huizen, waarschijnlijk uit de dertiende eeuw, die tamelijk uniek zijn, deze vondst heeft zelfs de interesse van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed gewekt.

 

GALERIE FOTOKAMPEN