NIEUWETOREN

De Nieuwe Toren staat aan de Oudestraat in Kampen op de plaats waar de kapel van het Heilige-Geestgasthuis heeft gestaan. Deze kapel brandde in 1646 af. De vrijstaande klokkentoren werd gebouwd in de periode 1649-1663. De stenen onderbouw van de toren werd ontworpen door de timmermeester Dirck Jansz. uit Edam. De lantaarn is een ontwerp van Philips Vingboons, die deze mogelijk oorspronkelijk ontwierp voor het stadhuis, nu Paleis op de Dam, in Amsterdam, maar die daar nooit werd gerealiseerd.De bouw kende veel tegenslagen, het werk heeft in de periode 1655-1660 zelfs geheel stilgelegen. Tussen 2008 en 2011 werd de Nieuwe Toren grondig gerestaureerd. Het carillon werd in 2008 uit de toren gehaald omdat het houtwerk ernstig was aangetast door de bonte knaagkever. De toren werd hierbij tot het stenen onderste deel afgebroken en weer opgebouwd met nieuwe eiken balken. De restauratie is eind 2011 afgerond. Bij deze restauratie is gelijk het carillon met één basklok uitgebreid en opnieuw opgehangen in de situatie van voor 1939. De grote basklokken hingen toen boven in de lantaarn.

 

GALERIE FOTOKAMPEN