REEVEDIEP

Sinds 2015 is gewerkt aan de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, een project wat in maart 2019 is opgeleverd. Een onderdeel van dit project is de hoogwatergeul Reevediep ten zuiden van Kampen, aangelegd om hoogwater op de IJssel soepeler te kunnen afvoeren.
Ook zijn in 5 uiterwaarden maatregelen genomen om water te bergen of sneller af te voeren. En er is bijna 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd en nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Op het Reevediep kan worden gevaren. En de gemeente Kampen wil het nieuwe dorp Reeve realiseren op en achter de mogelijk eerste klimaatbestendige dijk van Nederland.

GALERIE FOTOKAMPEN