SACRISTIE BUITENKERK

De sacristie van de Buitenkerk, gebouwd in vermoedelijk het laatste kwart van de 15de eeuw, is in twee opzichten bijzonder te noemen. Niet alleen is een sacristie mét verdieping een weinig voorkomend fenomeen in de Nederlanden, de zeshoek, waarin de dubbelsacristie is gebouwd is enig in zijn soort. Beide ruimten zijn voorzien van een fraai stergewelf. De oorspronkelijke functie van de bovensacristie blijft onduidelijk. Wel duiden de aanwezigheid van een afsluitbare ruimte en een piscina er op dat voor de reformatie er in ieder geval kostbaar kerkelijk vaatwerk, misgewaden en boeken opgeslagen zullen zijn. Misschien ook al wel na de Reformatie, maar zeker met de ingebruikname van het kerkgebouw vanaf 1810 door de katholieke gemeenschap, diende de bovenruimte vooral voor opslag. Sinds 1979 is in de bovensacristie van de Buitenkerk het archief van de voormalige parochie Kampen ondergebracht, naast talrijke voorwerpen die ons herinneren aan het ‘Rijke Roomse Leven’.

GALERIE FOTOKAMPEN