ST. ANNAKAPEL.

Deze eenbeukige kloosterkapel uit eind 15e eeuw was oorspronkelijk de kerk van de zwarte- of Cellezusters, die bij liet St Annaklooster hoorde. In 1823 was de kerk eigendom van de Doopsgezinden en kwam er een verbouwing tot stand, waarbij de gewelven gesloopt en de meeste vensters dichtgemetseld werden. Bij die gelegenheid kwam aan de zuidzijde de ingang met houten omlijsting tot stand. Aan de noordzijde heeft het een traptoren. Het orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk is in 1897 gemaakt door de Kamper orgelmaker J. Proper.