STADSBRUG

De Kamper stadsbrug heeft in de afgelopen eeuwen vele gedaanten gehad. De eerste brug uit 1448 was gebouwd op houten palen en was 290 passen lang. De tweede versie van de brug kreeg in 1589 een drijvend gedeelte, een schipbrug. In 1638 werd een derde versie geconstrueerd, opnieuw een geheel vaste oeververbinding, de brugval lag op 27,5 m vanaf de kade. In 1784 ontwierp waterbouwkundige Jan ten Holt de vierde variant. Deze brug had zeven vaste jukken en een aantal losse steunjukken, die via voetplaten op de rivierbodem rustten. In 1872 werd besloten tot de bouw van een ijzeren brug. De brug werd ontworpen door N.H. Nierstrasz. Deze brug rustte op vier stenen pijlers en de twee brugklappen van de “val” bevonden zich in het midden. De brug van Nierstrasz werd in 1998 vervangen door de huidige versie. Architect Moshé Zwarts ontwierp een betonnen brug op zes pijlers, 218 m lang en ruim 20 m breed. De hef is verplaatst tot voorbij het midden en volgt hiermee de stroomdraad van de rivier. De kosten voor vervanging van de Kamper stadsbrug moesten grotendeels door de stad worden opgebracht. De brug was en is nu eenmaal eigendom van de stad.

GALERIE FOTOKAMPEN