PLANTSOEN.

Op de plaats van de voormalige vestingwerken die tot in de 18e eeuw bescherming boden tegen oorlog en overstromingen, en waarvan de afbraak in 1813 werd begonnen, bevinden zich aantrekkelijke plantsoenen, Het plantsoen is aan een zijde begrensd door vijvers die herinnerd aan de oude stadsgracht, duidelijk zijn de contouren van de bolwerken voor de stadspoorten zichtbaar. Al in 1830 is begonnen met de aanleg van het park buiten de toenmalige stadswal van Kampen naar een ontwerp van de stadsarchitect Nicolaas Plomp. In 1863 werd het park herontworpen door de tuin- en landschapsarchitecten Jan David Zocher en Louis Paul Zocher. In 1915 is het ontwerp van het stadspark wederom herzien, onder leiding van Leonard Springer omdat zowel het stadsziekenhuis als de hogereburgerschool de harmonie van het stadspark ernstig hadden aangetast.