FRANS WALKATE ARCHIEF.

In dit historische bankgebouw was het Frans Walkate Archief gevestigd. De verzameling van Kunst, archiefmateriaal en foto’s werd in de jaren dertig aangelegd door Frans Walkate, bestuurslid en directeur van de Nutsspaarbank Kampen. De collectie was ondergebracht in het in 1928-1935 gebouwde hoofdkantoor van de toenmalige Nutsspaarbank Kampen, een ontwerp van de Groningse architect G. Hoekzema Kzn, dat inmiddels, inclusief het authentiek spaarbankinterieur, is aangewezen als Rijksmonument. De collectie is na het opheffen van het archief in 2023 opgenomen door het Stadarchief Kampen en Stedelijk Museum Kampen..