ZWARTENDIJK

De Zwartendijk werd aangelegd in 1387 om de stad Kampen vanuit het westen te vrijwaren van overstromingen vanuit de Zuiderzee, Het is echter niet uitgesloten dat een gedeelte van de Zwartendijk rond 1370 reeds bestond. Immers in het noorden bestond de St. Nicolaasdijk al, verder naar het zuiden bestonden ook de Slaperdijk en Veenedijk al. Laatstgenoemde dijk liep tot aan de IJssel, Er lagen in de vijftiende eeuw drie sluizen in de Zwartendijk, waardoor de landerijen in het Haatlandt en de Grote Burgerweide het binnenwater loosden. In 1628 werd de Zwartendijk, die binnendijk was geworden, opgeknapt. De kruin bedroeg 2,60, bij de kolken 3,13m, in 1672 werd besloten om bepaalde gedeeltes van de Zwartendijk en de Blankenhammerdijk slepend (afgeronde top) te maken. De vele wielen in de Zwartendijk zijn een overblijfsel van de vele overstromingen vanuit zowel het westen, d.w.z. de Zuiderzee als die vanuit de IJssel. De dijk is in de loop der jaren niet wezenlijk veranderd en heeft daardoor zijn middeleeuwse karakter grotendeels behouden.

GALERIE FOTOKAMPEN