LINKS.

Alle tot dusver bekende websites die gerelateerd zijn aan de cultuur van Kampen vindt je hier op deze pagina. Of het nu een museum is of een thema website alle websites zijn hier overzichtelijk bijeen gebracht.

Gratis plaatsing!

  • * Alle websites over Kamper bezienswaardigheden.
  • * Websites over de historie van Kampen.
  • * Kunstenaars in/uit Kampen.
  • * Websites gericht op toeristische wetenswaardigheden.

Neem contact op om uw website op dit platform te laten plaatsen of te veranderen. (geen Facebook pagina’s!)

HISTORIE.

Unieke vondst Kogge in IJssel, op deze site treft u de ontwikkelingen vanaf de vondst tot de expositie van de IJsselkogge aan, nieuws feiten aan gevuld met eigen materiaal.

www.ijsselkogge.nl

Stadspoorten, Kampen heeft er nog 3 maar hoe zit het nu in de rest van het land? dat ziet u op deze website van Remy Steller Websites, alle poorten in Nederland zijn bezocht, uitgebreid beschreven en gefotografeerd.

www.stadspoorten.nl

De poorten van Kampen, een overzicht van de poorten die Kampen heeft gehad en nog heeft.

www.koornmarktspoort.nl

Een verzameling prenten en gravures van en bij Kampen.

www.cellebroederspoort.nl

Website over Paulis Utenwael en uitgelicht de Kamper prent uit 1694 die als de meest betrouwbare voorstelling van Kampen in de middeleeuwen wordt gezien.

www.broederpoort.nl

Stichting Stadsherstel Kampen (opgericht in 1983) is een instelling die zich op vrijwillige basis bezig houdt met stadsvernieuwing.

www.stadsherstelkampen.nl

Historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 500 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.

hvjanvanarkel.nl

Het Kamperlijntje is de benaming van de spoorlijn Zwolle – Kampen. Tien minuten en dertien kilometer lang is het traject door één van de oudste landschappen van Nederland, de Mastenbroeker polder. Een lijn van staal dwars door het landschap, maar ook een lijn met veel gevoel en emotie.

www.hetkamperlijntje.nl

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. .

www.kamperalmanak.nl

De website volgt Johannes Swets Azn. in zijn periode als direkteur van Stadswaterwerken in Kampen. Het waren zijn gloriejaren als uitvinder, ze duurden vijftien jaar lang. Johannes Swets Azn. leefde in een dynamische tijd. In de wereld om hem heen greep de mechanisatie snel om zich heen. Als opzichter bij de spoorwegen zal hij daarvan goed doordrongen zijn geweest. Een nieuwere, snellere tijd kwam er aan. Om die snelle tijd mogelijk te maken, moesten nog wel de nodige uitvindingen worden gedaan. Johannes Swets Azn. droeg daaraan zijn steentje bij.

eurekaswets.nl

Sinterklaas, goed hyllichman’, werd in het middeleeuwse Kampen geëerd met een gotische kerk. Als beschermer van de zeevaarders was hij voor veel Kampenaren de belangrijkste heilige. Maar ‘Sinterklaas, goed hyllichman’ betekent eigenlijk Sint Nicolaas, huwelijksmakelaar. Een rol die zich nog jaarlijks vertaalt in het aan elkaar geven van speculaaspoppen of vrijers. Een huwelijksman bemiddelde bij het vaststellen van de huwelijkse voorwaarden. Dit was een zakelijke aangelegenheid, die vaak afgesloten werd met een gezamenlijke maaltijd. Via de aan hem gewijde Sint Nicolaas- of Bovenkerk heeft onze stadspatroon eeuwenlang gewaakt over de vrouwen van Kampen.

vrouwenvankampen.nl

In de canon van Kampen maakt u kennis met de cultuurhistorie van deze stad. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie.

www.canonvannederland.nl

Het Stadsarchief Kampen, hét historisch informatiecentrum voor Kampen en omgeving, beheert ruim 2,5 kilometer beschreven en gedrukt papier en perkament. Het oudste document is een oorkonde van de Deense koning Abel uit 1251.

www.stadsarchiefkampen.nl

Oude ansichtkaarten vertellen een boeiend verhaal. Een verhaal over tijden die niet meer terugkomen. Wandel hier rond aan de hand van oude ansichtkaarten en maak een sprong naar het verleden om er mooie herinneringen op te halen.

www.oudeansichten.nl

Een blog over de leeuwen van Kampen die iedereen kent, maar waarvan niemand de herkomst weet.

deleeuwenvankampen.wordpress.com

KampentussenOostenWest.nl brengt de lezer naar warme oorden als Berbice en Demerarij. Koloniën in de West, waar Kamper families plantages hadden. Soms reisde een ander familielid juist naar de Oost, om het geluk te beproeven in Nederlands-Indië. Van dichter bij kwamen de vele migranten van Duitse komaf, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Denk aan de sigarenfabriek Lehmkuhl, de pannenfabriek Berk en, begin 20e eeuw, de keramische industrie. Ook goederen vonden vanuit Kampen hun bestemming in Oost of West. Kamper brouwers leverden bier aan de schepen van de VOC en WIC, laken vond zijn weg naar Indianen in Noord-Amerika. In de winkels in Kampen werden specerijen en koloniale waren verkocht..

kampentussenoostenwest.nl

De geschiedenis van de Kamper wijnhandel Siebrand 1921-1971.

siebrand.bosgort.nl

Wie met cultuurZIEN op stap gaat of deelneemt aan één van de vele projecten, ervaart het verschil tussen kijken en zien.

cultuurzien.nl

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

stolpersteine-kampen.nl

Wat Rembrandt is voor de schilderkunst en Bach voor de muziek, is Geert van Wou voor de klokkengieterij: degene die met kop en schouders boven alle anderen uitstijgt. Zelfs nu, bijna 500 jaar na zijn overlijden, is Geert van Wou sr. (ca. 1450 – 1527) nog steeds de belangrijkste klokken- en geschutgieter die Europa heeft voortgebracht. Vanuit Kampen voorzag hij Noord-Europa van klokken en kanonnen. Wie was deze man? .

geertvanwou.nl

Prof. dr. Willem Johan ‘Pim’ Kolff (1911 – 2009) is uitvinder van de kunstmatige nier (1943) en het kunsthart (1956) en pionier in de ontwikkeling van talloze orgaanvervangende therapieën in de periode 1943 – 1997. Hij wordt wereldwijd beschouwd als de vader van de kunstorganen en als één van de belangrijkste medische uitvinders van de twintigste eeuw. Hij ontving in zijn carrière dertien eredoctoraten aan universiteiten over de hele wereld en 127 internationale onderscheidingen. Zijn uitvindingen redden tot op de dag van vandaag miljoenen mensen over de hele wereld het leven.

willemkolffstichting.nl

MUSEA & BEZIENSWAARDIGHEDEN.

Het Stedelijk Museum Kampen heeft vier hoofdonderwerpen: Water, Religie, Rechtspraak en het Huis van Oranje, en een wisseltentoonstelling.

stedelijkmuseumkampen.nl

Een archief met beeldmateriaal van Kampen vanaf c.a. 1850, het FWA was onderdeel van het SNS Historisch Centrum.

www.walkatearchief.nl/

De Bovenkerk (of St. Nicolaaskerk) is een gotische kruisbasiliek uit de 12e eeuw in het centrum van de stad Kampen in Overijssell.

debovenkerk.nl/


In de lange traditie van de Bovenkerk breekt een volgende fase aan. De Protestantse Gemeente Kampen is voornemens dit kerkgebouw af te stoten. Als Stichting Bovenkerk Kampen zijn wij daarom volop aan de slag om toekomstplannen voor de Bovenkerk uit te werken. Wij willen komen tot een waardige invulling. Een invulling die past bij het doel waarvoor de Bovenkerk is gebouwd. Een plek van ontmoeting en dialoog.
Voor onze Stichting is het uitgangspunt om dicht bij de kernwaarden van de kerk te blijven en deze ook in tact te laten. De indrukwekkende ruimte en het wereldberoemde orgel zijn daar voorbeelden van.
De exploitatie van de Bovenkerk zal op vier pijlers komen te rusten te weten: verhuur, zakelijke markt, toerisme/recreatie en vrienden van. Daarmee wordt een degelijke basis gelegd waarop de Bovenkerk weer jaren kan steunen.
Onze Stichting geeft invulling aan een Bovenkerk die het waard is om te ontdekken, waar we elkaar ontmoeten, waar we ontwikkelen en een Bovenkerk waar je kunt ontspannen.
l
.

stichtingbovenkerk.nl/

Eeuwenlang woonden binnen de stadsgrenzen van Kampen stadboeren in de Groenestraat is er een omgebouwd als museum.

museumstadsboerderijkampen.nl/

Het Ikonenmuseum Kampen onderscheidt zich vergeleken tot christelijke en religieuze kunst musea door louter ikonen te tonen. In het museum ontdekt u op een laagdrempelige manier wat een ikoon is en welke stijlen er zijn.

www.ikonenmuseumkampen.nl/

Het Biermuseum in onderdeel van het Huys der Kunsten gevestigd in het ‘eerste steenen langhuys’ van Kampen en gebouwd in 1440. Voordat rond het jaar 2000 de restauratie van het pand aan de Voorstraat 20 van start ging, werd archeologisch onderzoek gedaan. Het bracht fantastische vondsten aan het licht met als hoogtepunten een bierpul, zaden van hop en waterputten waarmee werd aangetoond dat in het pand bier gebrouwen werd.
‘De bierpul dateert uit de periode 1325-1375. Het is een wijdmondige kan met licht gewelfde buik, met rechte rand. Aan de onderzijde is de pul voorzien van een standring met een geknepen voet. De pottenbakker, die dit voorwerp gemaakt heeft, heeft daarvoor een draaischijf gebruikt, op de voet na, die aangeknepen is. De pul is vervaardigd uit fijne rivierklei en is op hoge temperatuur gebakken, meer dan 1200 graden Celsius. Door de hoge temperatuur zijn de kleikorrels gesinterd en is steenhard materiaal verkregen, dat daarom ook steengoed wordt genoemd.’.

biermuseumkampen.nl

De Sint Annakapel is een eeuwenoude kloosterkapel, gelegen aan de Broederweg, midden in het centrum van de oude Hanzestad Kampen.
De Kapel is in 2018 geheel gerenoveerd en gerestaureerd. Het kapel interieur heeft wijzigingen ondergaan waardoor de kapel een multifunctioneel karakter heeft gekregen. Modern meubilair gecombineerd met oorspronkelijk kerk interieur geeft de kapel een bijzonder karakter.
.

sint-annakapel.nl

In 1369 begon bouwmeester Rutger van Ceulen aan de bouw van deze Mariakerk. In deze vorm met drie hallen is het één van de weinige in ons land. De onregelmatige plattegrond hangt samen met een aantal verbouwingen, die het gebouw in de 15e eeuw onderging.

www.rkkerkkampen.nl

Alles over de geschiedenis van de dorpskerk in IJsselmuiden.

dorpskerkijsselmuiden.nl

Molen D’Olde Zwarver staat op een prachtige plek langs de IJssel bij de historische stad Kampen. Bijna 175 jaar geleden gebouwd en in 1952 verplaatst naar de huidige lokatie. Vandaar de naam “D’Olde Zwarver”.

www.d-olde-zwarver.nl/

Naslagwerk van alle monumenten van Kampen beschreven en gefotografeerd.

tekampen.nl/

Een klein museum met een ruime collectie speelgoed vanaf 1950 tot nu. Het staat midden in de historische binnenstad van Kampen, direct achter de winkelstraat.

speelgoedkabinet.nl/

In en om de boerderij kunt kennis maken met het leven en werken op de boerderij zoals dat ongeveer honderd jaar geleden gebruikelijk was op het Kampereiland.

www.erf29.nl/

De Stichting Vischrookerij Van Heerde en Reumer, Slagersplein te Brunnepe maakt zich sterk voor het behoud van de woning, haring-inleggerij en de aangelegen rokerij met als doel een deel van de geschiedenis van de visserij en de daarbij behorende industrie te tonen en uit te dragen..

vischrookerij.nl

De Monumentenraad Kampen bestaat uit 6 leden en 2 adviseurs. De leden en adviseurs zijn veelal vertegenwoordigen van andere erfgoedorganisaties of belangvertegenwoordigers. Dit is bijvoorbeeld een eigenaren van een gemeentelijk of rijksmonument woonachtig in Kampen, de Erfgoedvereniging Heemschut, de Ondernemersvereniging, de Stichting Stadsherstel Kampen, Het Oversticht, de Wijkvereniging Binnenstad, of gewoon iemand met grote betrokkenheid voor erfgoed heeft..

monumentenraadkampen.nl

KUNST & CULTUUR.

Wie lef heeft, komt naar ‘t Huys der Kunsten. Dé plek in Kampen waar je als ambitieuze professional je werk tot bloei kunt laten komen. In het historische pand is de vooruitstrevendheid voelbaar, al sinds het moment dat de eerste kunstenaars zich er vestigden.

www.huysderkunsten.nl

Stichting WegVanKunst organiseert sinds 2003 jaarlijks een kunstroute door de oude binnenstad van Kampen. Bezoekers kunnen in april, tijdens het nationale museumweekend in bijzondere, voornamelijk particuliere woningen hedendaagse kunst bekijken.

www.wegvankunst.nl

“de Varfdeuze” is sinds 1959 een vereniging voor beoefenaars van de beeldende kunst in de regio Kampen. Zij hebben een atelier wat is gevestigd in t́ Olt Ekke aan de Veerweg 18 te Kampen waar de wekelijkse activiteiten plaats vinden.

varfdeuze.nl

Quintus is een centrum voor kunst en kunsteducatie voor Kampen en wijde omgeving, met meer dan 100 cursussen en workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen, scholen, bedrijven, verenigingen en instellingen.

quintuskampen.nl/

De stichting stelt zich ten doel om kunst in te zetten om de leefbaarheid in de stad te vergroten (social improvement). De basisgedachte achter alle projecten van de stichting is het inzetten van kunst als bouwsteen om sociale verbeteringen aan te moedigen. Dat kan zijn op tal van gebieden, zoals leefomgeving, arbeid, of onderwijs. Ze initieert kunstprojecten en voert ze ook uit. De stichting wil o.a. concrete invulling geven aan de Participatiewet door onverwachte en niet voor de hand liggende samenhang te vinden en die te stimuleren. De stichting wil per project losse samenwerkingsverbanden aangaan tussen kunstenaars, ambachtslieden, ondernemers, ambtenaren, buurtbewoners en aanverwanten.

stichtingarticipatie.nl/

Sinds 2011 hangen in de toren van de “Boven- of St Nicolaaskerk” in Kampen negen klokken. Zeven daarvan kunnen met de hand geluid worden.
Door kenners wordt beweerd dat dit “negengelui” tot de fraaiste en meest welluidende van Nederland gerekend mag worden.
Na een aantal proefluidingen met de hand vond torenwachter Hette Meijering het dan ook tijd worden om een officieel klokkenluidersgilde op te richten. Dat gebeurde op 24 maart 2014 met de inschrijving van de Stichting Kamper Klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’.
Op 24 december 2020 heeft het gilde voor het eerst ook de drie klokken van de Buitenkerk handmatig geluid. Daarvóór werd dat electrisch gedaan.
Door een gilde met vaste vrijwillige luiders in het leven te roepen kan het regelmatig en geregeld luiden van de klokken verzekerd worden, dit in navolging van steden als Utrecht, Groningen, Brielle, etc. etc.
Momenteel telt het gilde vijftien luiders, onder wie vijf luidmeesters, en vijf aspirant-luiders.
Het moet traditie worden dat de klokken van de Boven- en Buitenkerk geluid worden op Nationale Feestdagen, Koningsdag, Christelijke feestdagen, stedelijke feesten en andere bijzondere momenten
.

klokkenluidersgildekampen.nl/

Het Muziekarchief Kampen is een initiatief om alle muziek die afgelopen eeuwen in Kampen en door Kampenaren is gemaakt, in kaart te brengen. Muziek-, foto- en videomateriaal wordt verzameld en samengebracht in één archief. Alles wordt gedigitaliseerd, gearchiveerd en gepubliceerd. Zo blijft dit belangrijke erfgoed van muziekstad Kampen behouden voor latere generaties.
.

muziekarchiefkampen.nl

Julius Media is sinds 1991 actief in de audiovisuele communicatie. In elk genre produceren ZIJ creatieve en indrukwekkende video content. Daarnaast weten ZIJ alles van marketing & media communicatie, journalistieke producties en cinema om iedereen over elke gewenste invulling te kunnen adviseren. ze maken gebruik van de nieuwste technologië om onze content te produceren. Julius Media is dankzij brede kennis, eigen technische middelen, een enorm netwerk van specialisten en ervaren collega bedrijven in staat om zeer complexe projecten uit te voeren.

juliusmedia.nl

De Frans Walkate Collectie was t/m 2023 een onderdeel van het SNS Historisch Centrum. Het was een belangrijke collectie van documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Kampen en haar omgeving. De kunstverzameling werd vanaf de jaren dertig aangelegd door Frans Walkate, bestuurslid en directeur van de Nutsspaarbank Kampen. .

walkatecollectie.fotokampen

Promotie van het befaamde Kamper Hinsz-orgel in de Bovenkerk d.m.v. het organiseren van orgelconcerten met aansprekende, veelal romantisch getinte programma’s.

consolonl.nl

De Kunstbrug zet de verbeelding in om het denken over maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken te verrijken en te verhelderen. Vanuit een geloof in de maatschappelijke potentie van beeldende kunst en in het vertrouwen dat zij daarom een maatschappelijk draagvlak zal vinden, formuleert De Kunstbrug een kunstinhoudelijk programma waarbij de verbinding met de stad en de betekenis voor de (stedelijke) samenleving prioriteit heeft.

www.dekunstbrug.nl

Brengt vervlogen Kamper grootheden tot leven Het Kampen van… geeft unieke themastadswandelingen in de Overijsselse Hanzestad Kampen. Zoekt U een echt bijzondere stadswandeling met gids in Kampen, dan bent U bij ons aan het goede adres. De gids loopt namelijk bij alle wandelingen die momenteel worden aangeboden in themakleding.

www.hetkampenvan.nl/

De Stadsgehoorzaal Kampen ademt geschiedenis vanuit alle kieren, hoeken en krochten van het gebouw. Als u plaatsneemt in de rode pluche stoelen onder de beeldschone kroonluchter in de grote zaal, waant u zich in een tijdloos theaterlandschap. Hier zat men ook aan het eind van de 19e eeuw, toen de Stadsgehoorzaal haar deuren opende. Gedurende 125 jaar veranderde er veel in het theater, maar één plek bleef hetzelfde: de grote zaal. U wordt omringd door de historie. Dit is écht theater.

stadsgehoorzaalkampen.nl

Film is al sinds 1924 een belangrijk onderdeel van het totale culturele leven in Kampen. Tot 1977 was het City theater de enige filmvertoner in Kampen. In dat jaar werd dit theater uitgebreid met de Filmclub. Met eigen apparatuur en middelen werd de Filmclub omgedoopt tot Filmhuis Kampen en gehuisvest in het Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal. De samenwerking tussen Stadsgehoorzaal en Filmhuis Kampen werd een meerwaarde voor de filmliefhebber in Kampen en verre omgeving. De aanschaf van een Sony 4K digitals projector maakte het mogelijk om ook heel recente arthousefilms, met een prachtige beeldkwaliteit, te vertonen.
Films waar je over na wilt praten of waar je juist stil van wordt..

filmhuiskampen.nl

In 2001 werd op initiatief van stadsbeiaardier Frans Haagen de BeiaardKring Kampen opgericht. Het doel van de BeiaardKring is het promoten van onze schitterende beiaard en de muziek die hierop ten gehore wordt gebracht.

beiaardkringkampen.nl/

De Burgwal – huis van muziek en verdieping. Wij ontvangen u graag als gast in de rol van bezoeker of uitvoerende. De Burgwal wordt vanaf begin 2019 beheerd door de gelijknamige stichting, die verantwoordelijk is voor programmering, onderhoud en exploitatie..

deburgwal.com/

KUNSTENAARS.

Jan Brokkelkamp is geboren in 1937 te Kampen. Hij heeft nagenoeg uitsluitend in Kampen gewoond en gewerkt. Zijn oorspronkelijke opleiding ging in de richting van een technisch beroep. In de beeldende richting is hij autodidact. Naast het geometrische werk (wat Brokkelkamp in artistiek opzicht het belangrijkste vindt) maakt hij ook portretten en figuurstudies. De laatste twintig jaar heeft hij zich ook ontwikkeld als glazenier. Begonnen met glas in lood heeft hij zich ook de technieken van fusing ( glasversmelten) en tiffany en appliqué (verlijmen) eigen gemaakt.

janbrokkelkamp.nl/

Marius Dorgelo is in 1948 in Kampen geboren en is autodidact. Al op jonge leeftijd tekende en schilderde hij. Naast het maken van pen-, potlood- en krijttekeningen, aquarellen, olie- en acrylverf schilderijen gaat zijn voorkeur de laatste twintig jaar voornamelijk uit naar het maken van kleurrijke gouaches.

marius-art.nl/

Gerda van Dieren – van der Wolde (1951) is een kunstenaar die op persoonlijke wijze schildert. Ze laat zich inspireren door de wereld van alledag. Ze probeert emoties en situatie vast te leggen op doek, hout of papier.
Gerda woont en werkt in Kampen, is autodidact en op jonge leeftijd met tekenen begonnen maar schilderen heeft haar voorkeur.
Ook werkt ze graag met gemengde techniek op oud hout dat zij langs de oevers van de IJssel vindt. Het is figuratieve kunst en voor iedereen herkenbaar.
U kunt haar tegenkomen op feesten waar zij als sneltekenaar een zo gelijkend mogelijk portret maakt.
Verder is het mogelijk om in opdracht een geschilderd of getekend portret te laten maken.

gerdavandieren.nl

Henk Jans (1958) studeerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen. In de jaren daarna schilderde hij veel fantasie landschappelijke taferelen met olieverf en oliepastel.
Ook tekende hij die in “dummies” en ontwikkelde zo een teken- en schilderstijl die hij laat zien in zijn thema “The road The weed The stones”
Het tekenen naar de waarneming liet hij altijd wat liggen, omdat hier zijn interesse niet zo lag. Toch vindt hij het zinvol hieraan te werken, om zo zijn “hand – oog coördinatie” te ontwikkelen.
Hij sloot zich daarom in 2017 aan bij de Varfdeuze waar men gezamenlijk model, portret, stilleven etc. tekent en schildert..

henkjans.nl/

Tom G. Kuper, geboren in 1942 te Kampen. Na een studie publiciteit aan de “Academie Minerva” te Groningen zette Tom zijn creatief vermogen in als product- en bedrijfsontwikkelaar. Hij vervulde zijn loopbaan afwisselend en succesvol, met als laatste functie die van general manager van een multinational, met internationale verantwoordelijkheid, voor marktgerichte product- en procesontwikkeling.
Tijdens de afbouw van zijn carriere startte hij actief in de schilderkunst. Zijn, vnl., grafische achtergrond bleef duidelijk zichtbaar. Naast werkstukken in acryl en vele modelstudies in een, zeer eigen, realistische stijl ontstond er ook het nodige driedimensionale werk. De communicatie met de kijker bleek telkens succesvol.

tomkuper.nl/

P. G. Valentijn (1890-1959), tekenaar en vrij schilder, werkzaam te Kampen tussen 1921 en 1947.

pgvalentijn.steller.cc/

Bas (Sebastiaan) Steller (1928-2007) heeft op vroege leeftijd les gehad van de Kamper kunstschilder Kruishoop, zijn artistieke loopbaan begon op jeugdige leeftijd met tekeningen en schetsen gemaakt met Oost-Indische inkt. Met het schilderen is hij in de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen. Vanaf 1986 tot 2004 heeft hij aan de Kunstacademie te Kampen als vrijwilliger gewerkt waar hij als tegenprestatie de opleiding schilderen & beeldhouwen kon volgen. Hij was vanaf 1981 lid van de Kamper vereniging voor beoefenaars van de beeldende kunst, de Varfdeuze. In de loop der tijd ontwikkelde hij eigen methodes en technieken die resulteerden in de voor hem zo herkenbare en karakteristieke werken. De onderwerpen voor zijn schilderijen waren vooral de vrouwelijke mens, abstract werk en ook (Kamper) stadsgezichten in een vrije vorm geschilderd. Zijn oeuvre bestaat naast olieverfschilderijen uit linosneden, etsen en beelden.

genealogie.steller.cc/bas-steller/

Willeke Orsel is beeldend kunstenaar. Op haar website ziet u een overzicht van haar driedimensionale werk. Naast mijn beeldend werk is ze ook actief als (online) creatief coach.

willekeorsel.com

Kunstschilder Wouter Berns (1970) kijkt net even anders naar de dingen dan anderen. Zijn scherpe opmerkingsvermogen vertaalt hij naar zijn schilderijen. Scheppingsdrang, perfectionisme en een warme neiging tot relativeren sturen zijn penseel tot werk dat mensen in toenemende mate aan het denken mag zetten. Al zo’n 30 jaar bouwt hij aan een even boeiend als persoonlijk oeuvre. De ontwikkeling en verdieping in zowel Berns’ persoonlijkheid als zijn werk – ze zijn nauwelijks te scheiden – is even geleidelijk als onmiskenbaar. Onder de jeugdige oppervlakte van humor en verwondering die zijn werk lang heeft gekenmerkt, wordt steeds beter de klassieke, gelaagde en bezeten vakman zichtbaar.

wouterberns.nl

Ik ben geboren in Kampen, Nederland en studeerde in 1996 af aan de Kunstacademie in Kampen. Tijdens mijn studie was ik leerling op de ontwerpafdeling van het Natuurhistorisch Museum van Bern, Zwitserland. Het werken daar was van grote invloed op mijn huidige werk. Ik schilder, teken, fotografeer, maak modelconstructies en werk met digitale fotobewerking. In mijn conceptuele kunst komen al deze disciplines samen.

benmarsman.nl

Als beeldend kunstenaar maak ik ruimtelijke installaties op locatie. Je zou mijn beeldend werk kunnen omschrijven als ‘ruimtelijke draadtekeningen’. Daarnaast maak ik ook draadtekeningen op papier en foto’s. Altijd met als doel de geschiedenis of een vraagstuk te verbeelden op een unieke locatie. Ik laat me inspireren door de plek zelf, als ook de verhalen die ik er kan ophalen vanuit de geschiedenis of de mensen. Als spelend en ontwerpend kom ik tot mijn concepten.

karingerfen.nl

Martin-Jan van Santen studeerde in 1992 af aan de Constantijn Huygens Hogeschool voor de Kunsten in Kampen. Na een periode van werken en wonen op verschillende plaatsen keerde hij uiteindelijk terug naar Kampen, waar hij als succesvol zelfstandig schilder actief is..

martinjanvansanten.com

In 1991 is Linda Westera afgestudeerd aan de kunstacademie in Kampen, richting autonoom tekenen en schilderen. Sindsdien werk ik ze beeldend kunstenaar. Haar werk bestaat uit tekeningen, grafiek, schilderijen en foto’s. .

lindawestera.nl

Susanne Maria Wolf studeerde aan The National College of Art & Design in Dublin, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en de Academie Minerva in Groningen.
Sinds 1998 woont en werkt zij in Nederland.
Susanne Maria Wolf is een multidisciplinair kunstenaar die procesmatig aan een groeiend en gevarieerd oeuvre werkt. Dit omvat hoofdzakelijk tekeningen, objecten en installaties. Thema’s in haar werk hebben betrekking op maatschappelijke onderwerpen zoals identiteit en ziektebeelden. Fysieke en/of psychische aberraties worden weggestopt, afgedekt en verzwegen. Ze worden ook veranderd en gemanipuleerd ten gevolge van de hoge en irreële maatstaven van een menselijk ideaal dat in onze samenleving en de media tot standaard wordt verheven. .

susannemariawolf.com/

In zijn grafische werken heeft Henk Tichelaar een voorkeur voor de ets- en droge naaldtechniek, al voegt hij meestal handmatig kleuraccenten toe aan de zwart-witversie van een afdruk. Zo wordt elke afdruk uniek. Zijn handschrift is typisch. Hij is niet de man van de grote gebaren. Hij tekent zijn onderwerpen in enkele lijnen.
Zijn eigen leefomgeving is de inspiratiebron. Waarnemingen en indrukken van alledaagsheid, alle gewone en alledaagse dingen vormen het uitgangspunt voor zijn verbeelding. Het resultaat zijn poëtische en intieme prenten.

henktichelaar.nl

In 1983 studeerde Henri Vogel af in de vakrichting autonome schilderkunst, aan de C.A.B.K. te Kampen (Nu Artez). Sindsdien is hij werkzaam alszelfstandig beeldend kunstenaar. Mijn werk is opgenomen in diverse kunstverzamelingen.

henrievogel.nl

Bastiaan Postma (1965) studeerde in 1990 af aan de Christelijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Kampen in het vak Keramiek. De liefde voor de smeuïge klei uit hij in allerlei vormen van abstrakt werk (gedraaid) tot figuratief: veelal dieren. Bastiaan maakt ook toegepast werk voor gebruik en/of sier, schalen, vazen, thee-, en bloempotten.
Naast toegepast werk maakt hij meer artistieke werken. Bastiaan Postma heeft al in verscheidene galeries en tentoonstellingsruimtes in het hele land geëxposeerd.
In 2013 maakte hij een nieuwe start in zijn atelier aan Kleiland 14-K in IJsselmuiden (gemeente Kampen OV). Hier is hij bezig met het ontwikkelen van eigen werk en geeft hij keramiekcursussen met als opzet: het creatief vermogen van de deelnemers te stimuleren maar vooral cursisten het plezier te laten beleven in kleivaardigheden..

bpostmakeramiek.nl

Al in 1990 ontstond mijn interesse voor de klei. Na diverse cursussen en workshops op het C.K.V. te Kampen (docenten o.a. Jan Kamphuis, Jet Mous, Hans Meeuwsen en Matthieu van der Giessen) ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in de raku techniek. Sinds 2005 begint het porselein echter ook een steeds grotere uitdaging te vormen. Mijn raku werk bestaat hoofdzakelijk uit vaas en schaalvormen die zijn opgebouwd uit platen klei en samen een vlakverdeling vormen. Tegenwoordig maak ik meest gebruiksgoed van porselein o.a. bekers, kommen en schaaltjes. Het porselein krijgt zijn schoonheid doordat het dunwandig en doorschijnend is, terwijl ik de raku keramiek juist stevig en robuust maak
.

lydiekeramiek.nl

Timon Schellingerhout woont en werkt in Kampen, waar hij in 1987 aan Cabk als autonoom kunstenaar afgestudeerd is.

timonschellingerhout.nl

Een schilderende familie, Op deze website zijn werken te zien van een schilderende familie: Daan van Driel senior (1909 – 1992) en zijn kinderen Jan, Daan, Nini en Cees.

galerievandriel.nl

Annemarie Cilon is een Nederlandse autonome beeldend kunstenaar, gevestigd in Kampen, Nederland. Haar werk is multidisciplinair en omvat video’s, geluidswerken, schilderijen, tekeningen, kaarten, fotografie, wandelingen, optredens en sociale interacties met het publiek. In 2023 maakte zij een doorstart met schilderen in haar nieuwe atelier aan de EekaFabriek in IJsselmuiden. De thema’s die in haar werk terugkomen zijn: onderzoek naar de lokale (natuurlijke) omgeving, identiteit, de natuurlijke habitat, contemplatie en sociale verbindingen.

annemariecilon.nl

De kamper kunstenaar Wim Visscher is een bevlogen man. In zijn prachtige atelier aan de Burgwal staat een indrukwekkende hoeveelheid werk. Kleurig, intensief, groot, maar ook intiem en klein.

wimvisscher.nl

FOTOGRAFIE.

Freddy Schinkel is al decennialang werkzaam als fotojournalist. Vanaf zijn 19e jaar heeft hij van deze ‘hobby’ zijn beroep gemaakt. Sinds die tijd is Freddy Schinkel zelfstandig fotojournalist in de wijde regio Kampen, Zwolle en Flevoland. Als laatste toevoeging aan zijn veelzijdige fotografietechniek heeft hij zich het laatste jaar toegelegd op het fotograferen vanuit een drone. In korte tijd heeft hij zich in deze nieuwe vorm van fotografie en video maken gespecialiseerd..

www.freddyschinkel.nl

Foto Tennekes is fotografie met passie en beleving. Foto Tennekes is sinds 2007 vooral bekend van pers- en sportfotografie voor weekblad de Brug en Kampen.nl. Maar Foto Tennekes doet veel meer. Foto Tennekes is gespecialiseerd in de volgende fotografieonderdelen: sport, pers, foto-shoots, product-, bedrijfs- en bruidsfotografie. .

www.fototennekes.nl

Welke woorden passen bij mij als fotograaf? Ambitieus, creatief, uitdagend, betrokken, authentiek en onconventioneel. Ik voel en zie mijn leven in beelden. Het is mijn vak, mijn taak, om iemand in beeld te ‘vangen’. Ik ben op zoek naar het moment waarop alles klopt. Chemie, compositie, licht!.

ursulafotografie.nl

De wereld van Rijk, a.k.a René van der Weerd. René (op de wereld gekomen als Rijk) maakt autonoom werk binnen de stroming Fine Art Photography. Een ontdekkingsreis waar de allround fotograaf vooral zelf ‘heel erg blij’ van wordt. De camera is voor hem de perfecte manier om contact te leggen met mensen. En om tot dat wereldbeeld te komen natuurlijk.

rijkswereld.nl

Ik noem mezelf een beeldend denker. Dat is terug te vinden in mijn foto’s. Anders kijken resulteert vaak in prachtige beelden. Mijn kracht ligt in het vertellen van een verhaal in beeld. Of dat nu gaat om het in beeld brengen van uw drijfveren, uw kracht als onderneming, de beleving die u wilt laten zien of het portretteren van uzelf of uw medewerkers, ik vertel het met beeld.

fotografiehakvoort.nl

Bouke Peterson is een zoeker. Altijd en overal de omringende werkelijkheid aftastend naar de betoverende schoonheid van het alledaagse. Een portret met een spannende lichtval, een zorgvuldig samengesteld stilleven, een schilderachtige felgekleurde reflectie in het water, een landschap dat, in gouden licht badend, haar geheimen aan hem prijs geeft. Fotograferen ervaart hij als een privilege.

boukepeterson.nl

Erik vind zijn gemaakte foto’s uiteraard nog geen foto’s van hoog niveau maar het leek hem leuk om ze toch op een website te plaatsen en een blog bij te gaan houden over zijn ontdekkingsreis. Regelmatig wordt er verslag gedaan in woord, maar vooral in beeld.Deze hobby is voor hem gek genoeg niet begonnen met de liefde voor het vastleggen van de wereld om hem heen, maar met de aanschaf met een oud Volkswagen busje.

wilderdijk.com

Nieuwe profielfoto, fotoshoot op locatie, evenement in beeld brengen, of je bedrijf profileren? Bij Fotografie Ronald is het allemaal mogelijk.

fotografieronald.nl

Monique Klasen en René van der Weerd zijn vakfotografen met een bulk ervaring op het gebied van (trouw)reportages, (groeps)portretten, het les geven op scholen en creatieve centra en vooral met een groot hart voor het vak. Vanuit die liefde zijn zij altijd op zoek naar die ongebruikelijke invalshoek, dat spontane moment waarmee dat ene beeld, die vijfhonderdste van een seconde, meer zegt dan duizend woorden.

morefotografie.nl

Gwen laat zien wat in de regel ontsnapt aan onze aandacht. Wat gewoon is wordt bijzonder. Wanneer zij fotografeert gaat ze als het ware op in de situatie. Ze observeert en registreert wat menigeen ontgaat. Daardoor heeft haar werk vaak iets onverwachts, iets verrassends. Haar manier van kijken geeft het alledaagse een ander perspectief.

gwenmustamu.nl

MARITIEM.

De Kamper Kogge is een zo authentiek mogelijk evenbeeld van een handelsschip uit de veertiende eeuw. De vrijwilligers van de Stichting Kamper Kogge zetten zich op allerlei manieren in om het schip – de enige varende kogge in Nederland – in de vaart te houden.

kamperkogge.nl

Rondvaarten en zeiltochten vanaf het mooiste stadsfront van Nederland met rondvaartboot ’t Kamperschuitje en zeilschip de Jannes van Campen.

rondvaartkampen.nl

De Stichting tot behoud van Kamper Botters heeft als doel het herstellen en in ere houden van Kamper visserijvaartuigen als bijdrage tot behoud van het cultureel erfgoed van de stad Kampen in het algemeen.

www.kamperbotters.nl

In het IJsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Het programma bestaat uit 2 fasen: fase 1 is begin 2019 afgerond. Nu wordt gewerkt aan de tweede fase waarin naast waterveiligheid ook bereikbaarheid een aandachtspunt is.

ijsseldeltaprogramma.nl

Stichting Kadekraan Kampen heeft het doel om de in de jaren-60 gesloopte kadekraan die vroeger aan de IJsselkade stond te reconstrueren.

www.kadekraankampen.nl

Rondvaarten aan boord van de salonboten de “Veerman van Kampen” en het “Hendrikje”.

deveermanvankampen.nl

Kampen zet het beste dat de stad te bieden heeft in de spotlights tijdens Sail Kampen, Water, wind, prachtige schepen, leuke attracties, muziek, theatrale historische parades, nautische demonstraties en nog veel meer.

visitkampen.nl/sailkampen

EVENEMENTEN.

Een jaarlijks terugkerende festival wat ruimte biedt aan muziek, cultuur, wereldculturen, dans, theater en verschillende activiteiten voor jong en oud.

www.fullcolorfestivalkampen.nl

Ruim 100 kramen met duizenden nieuwe en oude strips, striptijdschriften, stripnaslagwerken, stripcuriosa, stripvideo’s / tekenfilms, fanclubs en uitgevers. Daarnaast komen tegenwoordig steevast ruim 50 tekenaars en auteurs hun albums signeren.

kamperstripspektakel.nl

Stichting Beach Kampen heeft zichzelf als doel gesteld jaarlijks een stadsstrand te realiseren in de historische binnenstad van Kampen om hier een unieke ‘beach’sfeer te creëren en in een leuke setting zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen..

beachkampen.nl/

De toch al sfeervolle binnenstad van Kampen verandert in december in een groot openluchttheater wanneer een editie van Kerst in Oud Kampen van start gaat. Een tweedaags straattheaterfestival dat ieder jaar minimaal 90.000 bezoekers trekt die zich laten verrassen door de vele acts en optredens in de oude Hanzestad.

kerstinoudkampen.nl

C.K.M.V. (Combinatie Kamper Muziek Verenigingen) is een overkoepeling van alle Kampermuziekkorpsen.

ckmv.nl

Een vierdaags evenement georganiseerd door de stichting comité avondvierdaagse Kampen waarbij scholieren, verenigingen en particulieren een vooraf uitgezette route wandelen van 5, 10 of 15 kilometer, de laatste dag wordt er een defilé afgenomen.

www.a4dkampen.nl

Gelijktijdig met het jaarlijkse strikpektakel wordt in Kampen het Creaspektakel gehouden, tijdens deze dag kunnen de bezoekers ik Kampen terecht voor al hun creatieve benodigdheden.

creaspektakel.eu

Veel Kampenaren, jong en oud, zijn opgegroeid met de activiteiten van de Kamper Oranje Vereniging. Al ruim honderd jaar worden feesten georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning(in) en bij andere heuglijke gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar ook andere activiteiten bij zoals de 5 mei-viering..

kamperoranjevereniging.nl

Wij zijn het Schuttersgilde !
Wij zijn de stem voor een grote groep schutters
Wij willen deze prachtige traditie in zijn puurste vorm behouden en beschermen
Wij denken mee met de gemeente
Wij hebben geen commercieel oogpunt
Wij zijn niet verantwoordelijk en hebben in dat opzicht enkel een bemiddelingsrol
Wij zullen waar mogelijk het melkbusschieten promoten
Wij staan achter de schutters !.

schuttersgilde-kampen.nl/

TOURISME & MARKETING.

Van een gezinsuitje tot bedrijfsuitje in Kampen, ontdek Kampen eens in de vorm van een groepsuitje. Ga klootschieten, maak een rit op een solex, kies voor een uitdagende workshop sigaren maken, ontrafel de geheimen van escaperoom Kampen, boot huren in Kampen of kies voor een programma op maat. Het is een kleine greep uit het uitgebreide aanbod groepsuitjes van KamperEvents.

kamperevents.nl

Ervaar de veelzijdigheid van de nautische Hanzestad Kampen. Kampen marketing, nieuws, evenementen, adverteren, enz.

visitkampen.nl

Gemeente Kampen ligt in Noordwest-Overijssel en telt meer dan 50.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Kampen, IJsselmuiden, Grafhorst, ‘s-Heerenbroek, Kamperveen, Mastenbroek, Wilsum en Zalk.

www.kampen.nl

Kampen and Beyond bestaat uit een team van professionals die hun passie graag met u delen. Kampen and Beyond verzorgt culturele programma’s in Oost-Nederland en in het bijzonder in Kampen: een authentieke en unieke Hanzestad, gelegen aan de IJssel.

www.kampenandbeyond.com

Elke Hanzestad heeft zijn eigen authentieke sfeer en charme, ook in de wintermaanden! Bezoek de steden en maak een Hanzestadswandeling. Kom shoppen in oude straatjes, cultuur snuiven tussen monumentale panden en een lekker hapje eten op een van de vele gezellige pleinen.

www.visithanzesteden.nl

Historische steden, eeuwenoude waterwegen en unieke polders, dat is wat de IJsseldelta te bieden heeft. De IJsseldelta ligt aan de monding van de IJssel. Het bijzondere gebied wordt omringd door de drie Hanzesteden Zwolle, Kampen en Hasselt, tapijtstad Genemuiden en watersportparadijs Zwartsluis. In het midden van de IJsseldelta ligt Nationaal Landschap IJsseldelta met daarin één van de oudste polders van Nederland.

www.ontdekdeijsseldelta.nl